Giới thiệu về chúng tôi

Trung tâm dienmayelec.com.vn là trung tâm chuyên sửa chữa đồ điện lạnh điên gia dụng tại Hà Nội chúng tôi đã có mặt trên thi trường 15 năm qua, đã trải qua nhiều thăng trầm và sóng gió của thời kì thay đổi về đất nước nói chung và đồ điện nói riêng trung tâm luôn luôn tiên phong về sửa chữa bảo hành tín nhiệm tại gia đình và cơ quan sự nghiệp hành chính đã và đang được đánh giá về trung tâm bảo hành sửa chữa uy tín dịch vụ chuyên nghiệp nhất tại Hà Nội. Xem tiếp